کوچک باش و عاشق

                  که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را

بگذار عشق خاصیت تو باشد

                  نه رابطه خاص تو با کسی

/ 3 نظر / 23 بازدید
فرهاد

زیبا بود