کوچک باش و عاشق                   که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را بگذار عشق خاصیت تو باشد                   نه رابطه خاص ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید
گاه سکوت یک دوست معجزه میکنه ، و تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست !
/ 2 نظر / 25 بازدید
مناجات گنجشک با خدا گنجشک با خدا قهر بود…….روزها گذشت و گنجشگ با خدا هیچ نگفت . فرشتگان سراغش را از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید
روزی یک مرد روحانی با خداوند مکالمه ای داشت: 'خداوندا! دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند؟ '، ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 22 بازدید
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
7 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
7 پست
مهر 84
9 پست
شهریور 84
12 پست
مرداد 84
11 پست
تیر 84
20 پست
خرداد 84
15 پست
قلب
1 پست
سخت
1 پست
امتحان
1 پست
موسیقی
1 پست
روح_پرور
1 پست
محبت
1 پست
حوادث
1 پست
متاسفم
1 پست
قطره
1 پست
همت
1 پست
دلبستگی
1 پست
پیوستگی
1 پست
اشک
1 پست
رویا
1 پست
زیبایی
1 پست
دریایی
1 پست
عاشورا
1 پست
عقل
1 پست
غرور
1 پست
بن_بست
1 پست
لایق
1 پست
عید
1 پست
آفتاب
1 پست
غروب
1 پست
ابر
1 پست
برگ
1 پست
گلگشت
1 پست
دفتر
1 پست
دشت
1 پست
اندیشه
1 پست
پدر
1 پست
مزرعه
1 پست
سکوت
1 پست
آواز
1 پست
بغض
1 پست
داغ_دل
1 پست
باغ
1 پست
سیب
1 پست
پرنده
1 پست
عبوس
1 پست
افسوس
1 پست
تجربه
1 پست
بها
1 پست
آرزو
1 پست
کودک
1 پست
توانایی
1 پست
شاد
1 پست
عشق
1 پست
زندگی
1 پست
شور
1 پست
هامون
1 پست
روحت_شاد
1 پست
ناتوان
1 پست
رسم
1 پست
آدمها
1 پست
نوزاد
1 پست
ناکس
1 پست
نارفیق
1 پست
تولد
1 پست
عاشق
1 پست
مهربانی
1 پست
زلال
1 پست
خوبی
1 پست
دل
1 پست
عاشقی
1 پست
رفیق
1 پست
دلبر
1 پست
دوست
1 پست
زنان
1 پست
اعتراف
1 پست